• Przychodnia Centrum

Test wysiłkowy w gabinecie kardiologicznym

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza oraz z badaniem EKG spoczynkowym wykonanym najwyżej na 1 miesiąc przed planowanym testem.

Niezbędne badania dodatkowe
Skierowanie na EKG spoczynkowe wykonywane przed testem wysiłkowym nie jest wymagane, ponieważ jest ono wykonywane jako wstęp do testu wysiłkowego. Lekarz wykonujący test wysiłkowy ocenia wstępny zapis EKG i ostatecznie decyduje o wykonaniu badania.

Sposób przygotowania do badania
Na badanie należy zgłosić się w ok. 2 godziny po lekkim posiłku.
Konieczny jest strój sportowy: obuwie sportowe na miękkiej podeszwie, spodnie dresowe lub szorty.

Leki
W dniu badania należy przyjąć zalecone leki. Czasem lekarz zaleci odstawienie niektórych leków (beta-blokerów) na 48 godzin przed badaniem. W takim przypadku lek ten należy zabrać ze sobą, by zażyć go po zakończeniu testu.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
Należy przedstawić EKG spoczynkowe wykonane najwyżej na 1 miesiąc przed planowanym testem, ewentualnie do wglądu (jeżeli były wykonywane) - Echo serca, Holter EKG, wynik poprzedniego testu wysiłkowego.

Podczas badania poinformuj o:
•Nagłych dolegliwościach.

Przeciwwskazania:
•świeży zawał serca
• zaawansowana niewydolność lewokomorowa
• niestabilna choroba wieńcowa
• migotanie przedsionków, groźne zaburzenia rytmu serca
• istotna wada serca (stenoza aortalna)
• zapalenie mięśnia sercowego
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• zatorowość płucna
• blok lewej odnogi pęczka Hisa
• zakrzepica żył
• ostra infekcja
• brak zgody pacjenta

przyst.jpg